Drijvend en amfibisch bouwen biedt kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor klimaatbestendige en duurzame gebiedsontwikkeling in zowel waterlocaties als in deltagebieden. Het is een interessant alternatief binnen de verstedelijkingsopgave: bouwen waar ruimte schaars is. Het bevindt zich echter nog in een pioniersstadium. Door het slechten van de barrières en het benutten van de kansen wordt verwacht dat er een interessante thuismarkt ontstaat met grote exportkansen.

Kansen

De ontwikkeling van drijvende urbanisatie, startend vanuit Nederland:

 • Maakt meervoudig ruimtegebruik mogelijk (wonen/werken, waterberging, visteelt, ontspanning en sport);
 • Stimuleert klimaatbestendige stedenbouw;
 • Is een uitdaging voor alternatieve architectuur, stedenbouw;
 • Scoort hoog op het gebied van innovatie en duurzaamheid (zoals ontwikkeling van nieuwe concepten voor flexibele en organische gebiedsontwikkeling);
 • Bouwt (inter)nationale expertise op voor leven-op-water (kennis ontwikkelen & delen);
 • Kan een uniek exportproduct worden, meesurfend op onze internationale naam en faam op het gebied van de natte waterbouw en watermanagement (bijv. m.b.v. betrokkenheid bij internationale evenementen);
 • Draagt bij uitstek bij aan o.a. de transformatie van havengebieden wereldwijd (11 van de 15 grootste steden op de wereld liggen in kustgebieden die steeds kwetsbaarder worden voor overstromingen).

Barrières

 • Ontbreken van eenduidig vergunningenbeleid (gemeentes, waterschappen);
 • Onvoldoende eenduidige transparante afspraken voor de belanghebbenden;
 • Hoge vraagprijs voor waterkavels in vergelijking tot bouwrijpe grondkavels en ligplaatsvergoedingen;
 • Relatief hoge verzekering- en hypotheekkosten t.o.v. gebouwen op het land;
 • Onvoldoende kennis van en vertrouwen in het drijflichaam, mede door ontbreken van certificaten c.q. technische goedkeuringen;
 • Onduidelijkheid juridische status (roerende/onroerende zaak) en de bouwregelgevingstechnische status (woonark volgens het Burgerlijk Wetboek of bouwwerk volgens de Woningwet);
 • Onvoldoende financiering van onderzoeken voor ontbrekende kennis;
 • Ontbreken van centrale focus en aanspreekpunt bij een veelheid aan initiatieven (bijv. FloatingLife, Helpdesk van min. van Infrastructuur en Milieu, Waterdesk van Elba Media);
 • Ontbreken van locaties en toegesneden bestemmingsplannen;
 • Vooralsnog onvoldoende massa (potentiële omzet) om bedrijven tot investeren te bewegen;
 • Veiligheidsperceptie en -beheersing.

NTA 8111

De in oktober gepubliceerde NTA 8111 Drijvende bouwwerken zal een aantal van de genoemde barrières kunnen helpen slechten, bij een goede implementatie. Voor het slechten van meer barrières zal de NTA op termijn aangevuld en aangescherpt moeten worden. Zo zijn aanvullende technische specificaties nodig (vooral valideerbare eisen) voor de stabiliteit, het comfort, de afmeervoorzieningen en de aansluiting van nutsvoorzieningen. Hiervoor zal eerst de nodige ervaring opgedaan moeten worden, ondersteund door nader onderzoek

Made by BON-ART Webdesign © 2015 Platform Drijvend Bouwen. Alle rechten voorbehouden.