Jan-Willem Backer Mohrmann

Jan-Willem Backer Mohrmann was normalisatiedeskundige bij NEN voor water gerelateerde onderwerpen en had vooral zijn focus op nieuwe ontwikkelingen voor oppervlaktewater en deltabeheer. Hij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de NTA 8111 Drijvende Bouwwerken. Een belangrijk doel was het ontwikkelen van valideerbare technische afspraken om belemmeringen in verdere innovatie weg te nemen en een goede aanzet te geven voor drijvende stedenbouw projecten. Tijdens die ontwikkeling bleek dat er meer nodig was dan een norm om de markt voor drijvend bouwen positief te stimuleren. Daarom heeft Jan-Willem met gelijkgestemden het PDB opgericht en zet zich in om met het netwerk de barrières weg te nemen.

Henk Vermande

Henk Vermande is zelfstandig adviseur bouwregelgeving, normalisatie en certificatie, en werkzaam voor o.a. ARCADIS. Henk is penningmeester van het PDB, en trekt een juridische werkgroep van het PDB. Zijn voornaamste drijfveer om zich in te zetten voor het PDB is om aan bij te dragen een belangrijke innovatieve ontwikkeling: bouwen op het water, als logisch alternatief voor bouwen op het land, en waterwonen als gelijkwaardig alternatief voor wonen op het land.

Raad van Advies

- Karina Czapiewska (Deltasync)
- Mark van Ommen (Floatbase)
- Jan Willem Roël (Flexbase)

Made by BON-ART Webdesign © 2015 Platform Drijvend Bouwen. Alle rechten voorbehouden.