Vaste grond onder de voeten

‘Vaste grond onder de voeten’ (Rigo, 2013), www.rigo.nl/nl-NL/Publicaties/Publicatie/_p/itemid/2729/Vaste-grond-onder-de-voeten.aspx

Drijvende bouwwerken

NTA 8111, ‘Drijvende bouwwerken’ (NEN, 2011) : www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NTA-81112011-nl.htm

Drijvende woningen en de bouwregelgeving

‘Drijvende woningen en de bouwregelgeving’ (VROM Inspectie 2009): www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2009/07/01/drijvende-woningen-en-de-bouwregelgeving.html/

Artikel in vaktijdschrift Water, Wonen & Ruimte

Artikel in vaktijdschrift Water, Wonen & Ruimte (nummer 4, 2011); NTA 8111: Nieuwe norm maakt einde aan onduidelijkheid

Artikel in vaktijdschrift RDM Campus Magazine

Artikel in vaktijdschrift RDM Campus Magazine (nummer 2, 20??); Bouwen op het water

Onderzoeksrapport Hogeschool Rotterdam

Onderzoeksrapport Hogeschool Rotterdam, lectoraatcluster Stad en Water (juli 2012); Onderzoeksagenda 2012-2015

Made by BON-ART Webdesign © 2015 Platform Drijvend Bouwen. Alle rechten voorbehouden.