Informatiemiddag NEN herziening NTA8111 'Drijvende bouwwerken' 10 april 2018

De bestaande NTA 8111 ’Drijvende bouwwerken’ is in 2011 gepubliceerd en is toe aan herziening. NEN organiseert op 10 april 2018 een informatiemiddag over het onderwerp. Het doel van de bijeenkomst is:

  • Het informeren en betrekken van belanghebbende partijen;
  • Het in kaart brengen van relevante ontwikkelingen op het gebied van drijvend bouwen;
  • Het informeren van geïnteresseerden over wijzigingen in wet- en regelgeving;
  • Het samen met de betrokkenen bepalen van het vervolg.
    Verschillende partijen uit de sector komen tijdens deze middag aan het woord.

Meer informatie of direct aanmelden via de website van NEN Evenementen

Nieuwe eisen drijvende bouwwerken in Bouwbesluit van kracht

Per 1 januari 2018 is er een aantal wijzigingen in Bouwbesluit 2012 in werking getreden, waaronder specifieke eisen voor drijvende bouwwerken, zoals woonboten en watervilla’s.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een informatieblad gepubliceerd met een overzicht van de belangrijkste bouwtechnische voorschriften voor drijvende bouwwerken. U vindt dit informatieblad met de volgende link.

Internetconsultatie eisen Bouwbesluit 2012 voor drijvende bouwwerken van start

22 maart 2017 is de internetconsultatie voor de specifieke bouwtechnische regelgeving voor drijvende bouwwerken gestart, ter opname in het Bouwbesluit 2012. De consultatie is te bereiken via de volgende link.
Het betreft vooral een aantal vrijstellingen voor nieuw te bouwen drijvende bouwwerken.

Nu is het wachten nog op de constructieve rekenregels voor drijvende bouwwerken, die in de ministeriële ‘Regeling Bouwbesluit’ opgenomen zullen gaan worden (zie art. 2.5c).

Vragen over de implicaties van de voorgenomen wijzigingen voor de praktijk van het drijvend bouwen kunt u eventueel voorleggen aan het PDB, via de contact-pagina.

Wijziging Woningwet in verband met drijvende bouwwerken

Een groot aantal bestaande drijvende bouwwerken is gelegaliseerd. Bestaande woonboten mogen blijven liggen; daarvoor afgegeven vergunningen gelden voortaan als omgevingsvergunning en zij hoeven niet verbouwd te worden om aan het Bouwbesluit 2012 te gaan voldoen. Vanzelfsprekend mag geen gevaar ontstaan voor de veiligheid of gezondheid. Is daar wel sprake van, dan kan worden ingegrepen door de gemeente op grond van de zorgplicht.

Voor nieuw te bouwen woonboten, watervilla’s en drijvende horecagelegenheden moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd en geldt het Bouwbesluit 2012. Wel kan worden verklaard dat bepaalde passages in het Bouwbesluit niet van toepassing zijn, zoals bepaalde hoogtes of de aanwezigheid van een balkon, tuin of berging. Deze uitzonderingen worden meegenomen in een gewijzigd Bouwbesluit 2012. Schepen die nog actief gebruikt worden voor de (plezier)vaart worden niet aangemerkt als bouwwerk en hoeven niet te voldoen aan het Bouwbesluit.

Dat stond in het wetsvoorstel dat aan de Raad van State was gezonden. Inmiddels heeft de Raad advies uitgebracht. Dat advies wordt nu verwerkt en naar verwachting wordt het voorstel in het begin van 2016 aan de Tweede Kamer gestuurd. Na indiening bij de Tweede Kamer is het voorstel openbaar. Het streven is om het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

(Bron: nieuwsbrief ‘Bouwen met kwaliteit’, Ministerie BZK)

Brief PDB aan Minister van BZK en Tweede Kamer

Brief PDB aan Minister van BZK en Tweede Kamer over eisen drijvend bouwen in Bouwbesluit 2012.
Naar aanleiding van een recente discussie over het wel of niet opnemen van bouwtechnische voorschriften voor woonboten, woonscharken en watervilla’s in het Bouwbesluit 2012, heeft het PDB een brief gestuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en aan de Vaste Commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer.
Het PDB juicht het opnemen van specifieke bouwtechnische voorschriften voor drijvend bouwen in het Bouwbesluit toe, en bepleit dat deze voorschriften niet beperkt blijven tot woonfuncties, maar toezien op alle plaatsgebonden drijvende bouwwerken, bijv. recreatieve functies.

Zie hier voor de brief.

NETWERKBORREL PDB OP 5 JUNI 2014

Het PDB organiseert op donderdag 5 juni a.s. een informele netwerkborrel in het drijvend kantoor van Waternet te Amsterdam.
In bijgaand document treft u alle informatie hieromtrent aan.

Wij nodigen een gemêleerd gezelschap uit dat in ieder geval één interesse gemeen heeft: drijvend bouwen!

Klik hier voor meer informatie

PDB lanceert website op Water, Wonen & Ruimte Congres 2012

(22-09-2012) Op 27 september zal het bestuur van de stichting PDB aanwezig zijn op het Water, Wonen en Ruimte Congres 2012 van Elba media. Op dit congres zal tevens de website van de stichting PDB worden gelanceerd. De leden van het bestuur zijn op het congres aanwezig om de aanwezigen te informeren over de activiteiten en missie van de stichting en voor het beantwoorden van vragen.

Meer info en aanmelden voor WW&R-congres

Nederland verenigt met nieuw Platform voor Drijvend Bouwen

(02-11-2011) Na een jaar van voorbereiding is de stichting Platform Drijvend Bouwen (PDB) op vrijdag 2 december 2011 officieel van start gegaan. Het platform wil alle initiatieven op het gebied van drijvend bouwen verenigen en helpen verder uit te bouwen. Nederland moet uiteindelijk een voorbeeld worden voor drijvende verstedelijking, waardoor het een interessante nationale en internationale markt wordt.

NTA 8111 Drijvende bouwwerken

(18-09-2011) Op het Water, Wonen & Ruimte Congress 2011 presenteerde de NEN-commissie “Drijvende Bouwwerken” de NTA 8111 (Nederlandse Technische Afspraak), een normenboek voor drijvend bouwen. Met de NTA wordt het voor gemeentes mogelijk om ontwerpen voor drijvende gebouwen te toetsen aan het bouwbesluit. Met de NTA wordt een belangrijke stap gezet voor drijvend bouwen als volwaardige en geaccepteerde standaard bouwvorm. De adviescommissie bestond uit diverse professionele partijen uit de branche zoals gemeentes, ontwikkelaars & architecten en ingenieurs.

Meer informatie over de lancering van de NTA 8111 is te vinden via de website van NEN. De NTA 8111 Drijvende bouwwerken is via de NEN Normshop te bestellen.

Made by BON-ART Webdesign © 2015 Platform Drijvend Bouwen. Alle rechten voorbehouden.